Domová ČOV BCTS 1 – Basic

Domová ČOV BCTS 1 – Basic

Domové ČOV BCTS

Slúžia pre čistenie odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia ako sú rodinné domy, penzióny, bytovky, reštaurácie, bufety, školy, lyžiarske centrá, chaty, malé prevádzky…. ČOV v typovej rade sú navrhnuté pre 2 až 60 ekvivalentných obyvateľov /EO/ so zachovaním denného zaťaženia na 1 EO u množstva odpadových vôd Q24 =150 l a znečistenia BSK5 = 60 g za deň.

Nahrádzajú žumpy a septiky, sú výhodnejšie predovšetkým cenou za realizáciu, nižšími prevádzkovými nákladmi a hlavne vplyvom na životné prostredie.

Vyznačujú sa tichým chodom, dlhodobou životnosťou a jednoduchou obsluhou, ktorú si vykonáva vlastník. Prebytočný kal z procesu čistenia nezapácha a likviduje sa v tuhej forme. Odpadovú vodu je možné vypúšťať do recipientu, podmoku, alebo používať na polievanie zelene.

Pozostávajú z jednej nádrže kruhového tvaru, ktorá je prevedená z plastov. Vo vnútri nádrže sú vytvorené priestory denitrifikačný, nitrifikačný a separačný, stenami z plastov. Takto vytvorené technické riešenie odbúrava organické znečistenie, dusík ako aj fosfor. Produkované druhotné znečistenie z ČOV je len vo forme odvodneného kalu o sušine 15 až 20 %, ktorý je možné použiť do kompostov, resp. na zeleň.  

Všetky procesy čistenia prebiehajú autoregulačne v priebehu týždňa resp. dlhšieho časového obdobia. ČOV je riadená automaticky, obsluha je občasná /1 krát týždenne/ a spočíva v kontrole chodu dúchadla, technických a technologických parametrov.

Technické riešenie

Je veľmi variabilné a umožňuje vyhovieť želaniam zákazníka. Môže byť umiestnená pod terénom nad terénom, v zeleni, zastrešená, v suteréne domu, v existujúcom septiku alebo v žumpe. Môže byť zakrytá poklopom /drevený, PVC, plechový), alebo otvorená /v budove/.

Výhody a prednosti systému BCTS 1-6

 • Ekonomickejšie ako žumpa
 • Dodávka do 10 dní
 • Malé nároky na plochu
 • Minimum stavebných prác
 • Montáž a uvedenie do prevádzky za 1 deň
 • Minimálna údržba
 • Bez zápachu
 • Tichý chod
 • Dlhodobá životnosť
 •  

Domová ČOV BCTS 1 – Basic

 • Plastová nádrž s technológiou
 • Plastový poklop s komínkom
 • Plastový nadstavec 700 mm
 • Dúchadlo, spínacie hodiny
 • Rozdeľovač vzduchu mosadzný

Montáž ČOV (jednotná pre všetky typy)    135,- € s DPH

V cene ČOV BCTS nie je zahrnuté:

 • Montáž
 • doprava na miesto dodávky (bude určená podľa miesta stavby)
 • vybavenie stavebného povolenia
 • zemné práce
 • pripojenie silovej časti s revíznou správou
 • doprava montážneho technika na miesto dodávky
 • prívodné a odtokové potrubie
 • prístrešok pre umiestnenie dúchadla

Napísať hodnotenie

Prosím, prihláste sa alebo sa registrujte, ak chcete hodnotiť
0 Product(s) Sold
 • 1 279,00€
 • Bez DPH: 1 065,83€